استاندار اصفهان با زیارت امامزاده و قرائت فاتحه برای امام جمعه فقید شهرستان مرحوم آیت الله احمدی و همچنین تجدید عهد با شهدا از خادمین افتخاری این آستان مقدس تجلیل کرد.