آرشیو موضوعی : گلدون وبلاگی

  • جدول برنامه‌های سفارت انگلیس بعد از بازگشایی! وبلاگ طنزهای یک م ر سیخونکی نوشت: «به میمنت و مبارکی؛ نه چک زدیم نه چونه، روباه اومد تو لونه! از امروز دیگه پولهایی که انگلیسی‌های عزیز تو کشورهای ترکیه و ارمنستان و امارات خرج جاسوسی از ایران میکردند، مستقیما تو خود ایران هزینه میشه ...
  • چوب خط پر شده ... وبلاگ وطن من بیدگل نوشت: چوب خط پر شده! مدتی قبل آقای حاج عباس شاطریان را کنار قبرستان امامزاده حسین ملاقات کردم ایشان در بین گفتگوهایی که باهم داشتیم حکایتی از مرحوم پدرش حاج شاطر ابراهیم شاطریان را برایم تعریف کرد که بد ندیم در اینجا برایتان باز ...